Край на купените книжки!

УВойната с купените книжки е към своя край! От 1 юни 2014 година Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията сложи край на най-порочната практика в сферата на обучението и квалификацията на шофьори – а именно, купуването на шофьорски книжки!

В денят на детето се сложи край на търгуването с теоритични и практически изпити и на всякакви подобни порочни практики, които се упражняват от ДАИ и някои автошколи.

Ето какви са нововъведенията:

1) Електронен жребий вече ще определи в кой изпитен център за бъдещи шофьори ще бъде изпратен даден изпитващ.

2) Въвежда се електронен регистър, който ще спре практиката да бъдат добавяни нови кандидати по средата на вече започнал курс.

3) Електронен график ще определя датите за провеждане на изпит.

4) Ще бъдат вписвани имената на преподавателите, учебните автомобили и вътрешните изпити.

5) Хартиеният вариант на листовките се прекратява. Таблетите ще спрат субективния фактор при проверяването. Оценяването ще се извършва автоматично и ще се нанася автоматично в изпитния протокол.

6) Друго въведение е заснемането на изпита в даден случаен момент.

7) Заснемането с мобилна камера, ще бъде достъпно в интернет за всички кандидат-шофьори – независимо от оценката им.

Новите изисквания се въвеждат с цел прекратяване на купените книжки и намаляване на пътните транспортни проишествия предизвикани от неквалифицирани водачи на пътни превозни средства.

Слагаме край на тази публикация с надеждата реформите касаещи шофьорските курсове да бъдат наистина ефективни и да кажем „НЕ“ на шофьорите-убийци по пътищата.

Не е честно невинни хора да загиват ежедневно по пътищата на Република България!