Наредба №41

Наредба №41 разглежда условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Кога трябва да се премине обучение за „Начална квалификация за обществен превоз на товари“ ?
Изискването на начална квалификация за обществен превоз на товари се прилага за водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E след 10 септември 2009 година.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е не по-малко от 280 часа, от които не по-малко 20 часа – за управление на автомобил от съответната категория. Възможно е обучението да бъде проведено в ускорени курсове не по-малко от 140 часа, от които не по-малко 10 часа за управление на автомобил от съответната категория.

Кога трябва да се премине обучение за „Начална квалификация за обществен превоз на пътници“ ?
Изискването на начална квалификация за обществен превоз на товари се прилага за водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2009 година.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е не по-малко от 280 часа, от които не по-малко 20 часа – за управление на автомобил от съответната категория. Възможно е обучението да бъде проведено в ускорени курсове не по-малко от 140 часа, от които не по-малко 10 часа за управление на автомобил от съответната категория.

Кога трябва да се премине обучение за „Преквалификация за обществен превоз на товари“ ?
За да поддържат своята квалификация, професионалните водачи трябва да преминават периодични курсове на всеки 5 години за опресняване на уменията. Водачите преминават курс за обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.

Периодичното обучение е с продължителност 35 часа, от които на по-малко от 5 часа за управление на автомобил от съответната категория.

Кога трябва да се премине обучение за „Преквалификация за обществен превоз на пътници“ ?
За да поддържат своята квалификация, професионалните водачи трябва да преминават периодични курсове на всеки 5 години за опресняване на уменията. Водачите преминават курс за обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.

Периодичното обучение е с продължителност 35 часа, от които на по-малко от 5 часа за управление на автомобил от съответната категория.

Още по темата, в блога ни, в раздел Наредба №41