Необходими документи

За да започнете вашия шофьорски курс е необходимо да предоставите следните документи при записване:

1. Копие на диплома за основно/средно образование
2. Копие на лична карта от двете страни
3. Ваша снимка (паспортен формат), която ще послужи за вашия индивидуален (личен) картон, в който се отбелязват взетите кормилни часове.

След като вече сте представили неоходимите документи, вие може да стартирате вашето обучение при нас.