Практика

Паралелно с теоритичната част, курсистът преминава обучение по практика. Практическата част от курса за придобиване на категория „В“ се състои от 31 кормилни часа.

Обучението по практика се състои от 2 части:
1. Шофиране в градски условия
2. Шофиране в извънградски условия

Обучението се извършва с пригоден за целта учебен автомобил, с най-новите системи за сигурност и безопасност при шофиране. Кормуването се извършва с помощта и надзора на високо квалифициран инструктор.

Часовете по кормуване протичат в предварително уговорен с инструктора час, като са съобразени с възможностите на кандидат-шофьора. 7 дни в седмицата сме на ваше разположение.

След преминаване на обучението по практика, кандидат-шофьорът се явява на вътрешен изпит по кормуване (прави се от инструктора). При успешно положен изпит, инструкторът подава заявление за явяване на външен изпит по кормуване пред ДАИ.

ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС