Теория

Обучението по теория се извършва в лицензиран за целта кабинет от високо квалифициран персонал. Теоритичната подготовка на кандидат-шофьорите включва 40 часа теория.

Обучението се състои от 3 учебни модула:
1. Общо устройство на автомобила
2. Правила за движение
3. Безопасност на движението

След преминаване на обучението по теория, курсистът полага вътрешен изпит за проверка и удостоверяване на знанията по теория. При положителна оценка, курсистът получава правото да се яви на външен изпит в изпитните центрове на ДАИ.

ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС