Промени в провеждането на практическите и теорeтични изпити

В последните години станахме свидетели на поредица от лоши практики в различни учебни центрове от цялата страна. Много пъти различните медии съобщаваха за случаи на купени шофьорски книжки, шофьорски курсове на несъществуващи автобуси и камиони, схеми за късане на курсисти, макар да не са сгрешили и редица други….

Е, с последните промени и нововъведения в провеждането на практическите и теоритични изпити, това вече е невъзможно!

Министърът на транспорта съобщи за новите условия, по които ще се провеждат изпитите. В тях са залегнали редица новости:

1) Вече ще се извършва видео наблюдение с две камери по време на практическия изпит
2) Изпитващият ще борави с таблет, чрез който ще нанася направените грешки в точния момент
3) В денят след изпита, кандидат-водачът ще може да прегледа записа си в интернет при несъгласие и ще може да предявява претенции
4) В реално време ще се подава информация за местонахождението на автомобила и скоростта, с която се движи автомобила
5) Всеки един от кандидатите ще бъде записван по електронен път
6) Изпитващите ще бъдат изтегляни в деня на изпита по електронен път, също така и в кой учебен център ще трябва да провеждат изпит

Драги кандидат-шофьори, това не бива да ви плаши, а само да ви успокоява. Всичко, което се прави, е в името на безопасността по пътищата на Република България и да спре корупционните схеми на част от автошколите, които не си вършат съвестно работата.