Цени и промоции

Шофьорски курс кат. В – 600 лв. 

Цената включва:
 - Безплатни учебни пособия по време на курса
 - Теоретично обучение: 40 учебни часа
 - Кормуване: 31 учебни часа
Цената не включва /допълнително се заплащат/:
 - Теоретичен изпити пред ДАИ
 - Изпит по кормуване пред ДАИ

За повече информация: 0888 788 137 /Митко Колев/

 

Предлагаме също и следните курсове:

Шофьорски курс от кат. C – 500 лв.

Цената не включва таксите за изпити

Шофьорски курс от кат. Д – 550 лв.

Цената не включва таксите за изпити

Начална квалификация по наредба №41 за превоз на товари – 450 лв.

Преквалификация по наредба №41 за превоз на товари – 200 лв.

Начална квалификация по наредба №41 за превоз на пътници – 450 лв.

Преквалификация по наредба №41 за превоз на пътници – 200 лв.

За повече информация: 0888 788 137 /Митко Колев/