Какво цели обучението по Наредба №41 на МТИТС?

Много от хората, вероятно и Вие, скъпи читателю, се питат защо по дяволите им е тази квалификация / преквалификация по Наредба №41, каква е нейната цел и защо изобщо съществува.

За непросветените в тази област, които тепърва навлизат в тази тематика, синтезирахме следния кратък, неизчерпателен отговор: Наредба №41 цели да създаде добре обучени кадри, които да работят в транспортния бизнес. А всички знаем, че високо квалифицираните и добре обучени кадри са едни от ключовите фактори за успешен бизнес.

Всяка себеуважаваща се транспортна фирма желае да притежава квалифициран персонал, който да е мотивиран да работи, да опазва името на фирмата и да не уронва престижа ѝ, да изпълнява качествено поставените задачи в срок, да опазва имуществото, да следи и да спазва здравословните и безопасни условия на труд.

Всички тези теми и още много други са засегнати в курсовете за начална квалификация и преквалификация на професионалните шофьори.

Повече подробности в следващите ни публикации в новата ни специална рубрика по тази тема: Наредба №41