Справочник с полезни връзки за шофьорските курсове и бъдещите шофьори

В днешната ни публикация решихме да се посветим на това да споделим с нашите читатели няколко полезни връзки, които биха помогнали, както в обучението на кандидат-шофьори, така и след това, когато вече са шофьори. Всички връзки са общодостъпни, напълно безплатни и не изискват предварителна регистрация.

Първият и много важен сайт е дело на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, където всяка автошкола провежда вътрешните изпити на всеки един кандидат-шофьор.
> www.avtoizpit.com

Следващото четиво, макар и да е дълго за четене и да не е от най-интересните, това е Законът за движение по пътищата. Това четиво е задължително да се знае от всеки шофьор. Той е обект на занимание  по време на теоретичното обучение.
> http://www.kat.mvr.bg/zdp.txt

Друг портал, макар да не е свързан пряко с шофьорските курсове, е сайтът на Гаранционен фонд, където всеки може да провери всеки един автомобил за валидна застраховка гражданска отговорност.
> http://eisoukr.guaranteefund.org/

Друго важно четиво е Наредба №41, която се отнася за водачите на МПС-та за превоз на пътници и товари. Тази наредба разглежда условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.
> http://www.rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n41.pdf

На последно място сме сложили сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за проверка на валиден годишен технически преглед. Чрез този сайт всеки може да провери с въвеждане на рег. номер и номер на стикер дали е валиден.
> http://www.rta.government.bg/images/Image/check-inspection/index.html