Шофьорология – факт №2

Знаете ли, че…

Всеки ден, между 90% от нашите пътувания и 92% от изминатите километри се правят с обществения градски транспорт и / или със собствените ни автомобили